www.ak-bila-srnikova.cz
[email protected]
+420 603 552 033
IČ: 71465341
Reg. č. ČAK: 11751


více informací

Vážení zájemci o mé právní a mediační služby, aktuálně působím jako právník ve státní správě z tohoto důvodu bylo nezbytné v tuto dobu přerušit soukromou advokátní praxi a výkon mediace omezit na činnost zapsaného mediátora podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci).

Pokud Vám nebylo setkání s konkrétním mediátorem uloženo soudem ve smyslu § 100 odst.  2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ale mediátora si hledáte sami, jsou Vám k dispozici níže uvedené odkazy na mé kolegy.
- Asociace mediátorů
- Mediační centrum Mosty 

Děkuji za Váš zájem o mé služby.

Simona Bílá