www.ak-bila-srnikova.cz
[email protected]
+420 603 552 033
IČ: 71465341
Reg. č. ČAK: 11751

Profil advokátní kanceláře


Advokátní kancelář se specializací na občanské, rodinné, pracovní a obchodní právo poskytující komplexní právní služby občanům i obchodním společnostem, kladoucí zvláštní důraz na individuální přístup ke klientům poskytované právní služby:

- konzultace osobní, telefonické i prostřednictvím e-mailu

- sepisování a připomínkování smluv a dalších dokumentů

- zpracování právních rozborů a právních stanovisek

- zastupování před soudy a správními orgány (včetně sepisování žalob, odvolání a dalších podání k soudům či správním orgánům)

- komplexní služby v oblasti převodu nemovitostí

- vymáhání pohledávek

Mediace 


je metoda, při níž profesionální prostředník - mediátor pomáhá stranám sporu obnovit nebo zlepšit vzájemnou komunikaci a nalézt způsob, jak vzniklé problémy vyřešit. Mediace probíhá jako společná schůzka obou stran a nestranného mediátora. Mediátor vede jednání tak, aby obě strany měly možnost se k vzniklé situaci vyjádřit, vyjasnit si svá stanoviska a nakonec společně nalézt takové řešení dané situace, které bude pro obě strany přijatelné. Cílem mediace je vždy rozumná, vyvážená a prakticky uskutečnitelná dohoda, která odráží přání a možnosti obou stran

JUDr. Simona Bílá 
vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a po absolvování praxe justičního čekatele působila sedm let jako soudce soudu prvního stupně se zaměřením na občanské a rodinné právo. 
Počínaje od roku 2007 je samostatnou advokátkou a od ledna 2009 rovněž akreditovanou mediátorkou Asociace mediátorů ČR. V roce 2008 absolvovala Komplexní výcvik mediace (pořádaný AMČR), v roce 2009 Výcvik mediace spotřebitelských sporů (pořádaný AMČR) a kurz Psychologie pro každý den na katedře psychologie, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 
Jako mediátor se specializuje nejen na mediaci v oblasti rodinných vztahů, ale též na sousedské, pracovněprávní, obchodní spory a rovněž na spory spotřebitelské (působí jako mediátor spotřebitelských sporů v rámci Projektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pořádaného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, Rozhodčím soudem při Hospodářské a Agrární komoře ČR, Asociací mediátorů ČR a spotřebitelskými sdruženími). 
V roce 2012 absolvovala Kurs mediace pořádaný Českou advokátní komorou a od roku 2014 je zapsána v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR.